Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/8 E Buggy
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 STEVE DOWNS 9/5:07.256 32.941 1:40.417 34.140 2 / 2
2 TOM MAINELLA 9/5:33.880 34.193 1:43.792 37.098 2 / 2
3 SLOW DAK 8/5:01.426 35.355 1:49.160 37.678 1 / 2
4 CHAUNCEY 8/5:22.857 36.579 1:49.910 40.357 2 / 2
5 OTIS ALDRIDGE 8/5:27.251 38.451 1:59.317 40.906 1 / 2
Pro4
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TOM MAINELLA 9/5:35.396 35.592 1:47.572 37.266 1 / 1
2 CHAUNCEY 8/5:28.946 38.213 1:57.330 41.118 1 / 1
3 SLOW DAK 8/5:35.151 38.728 2:01.846 41.894 1 / 1
4 OTIS ALDRIDGE 7/5:22.261 39.716 2:06.923 46.037 1 / 1
close X